Hoki ki Runga

Tāpiri ki te Kohinga

Kāore he Kohikohinga

I konei ka kitea e koe nga kohinga katoa i hangaia e koe i mua.